Foto: Nikola Šimunić; stambeni niz u ul. Hinka Wurtha

U utorak, 9. 6. otvaramo novu izložbu posvećenu temi zagrebačke arhitekture. Autori ove izložbe su Toni Bešlić, d.i.a, kao autor teksta, te Nikola Šimunić, ak.kipar, koji je autor fotografija arhitektonskih objekata. Prva je to od izložaba posvećenih arhitekturi zagrebačkih četvrti.

Više o izložbi:

“..Osamdesete su godine prijelazno razdoblje koje naznačuje početak nestanka dotadašnjeg svijeta i poretka, a najavljuju novo, digitalno doba. Staro nije još uvijek u potpunosti iščezlo, a konture novog tek se ocrtavaju. Zato su osamdesete i bile pogodne za neopterećene igrarije s oblicima i bojama. Atmosfera koja dopušta arhitektima slobodan i opušten odnos prema formama. Naglasak je bio na estetskim fantazijama, dok su socijalne teme gurnute na marginu.”

U osamdesetim je sve manje narudžbi pa arhitekti odlaze postupno u inozemstvo.

Rat i povratak u novostari gospodarski sustav arhitektonsko projektiranje stavljaju pred velike izazove. Skromnost ili potpuni izostanak javnih investicija, ali i ograničene količine novca privatnih naručitelja onemogućuju ambiciozniju arhitekturu. Tek stabilizacijom državne uprave i poboljšanjem pravne sigurnosti formiraju se i pretpostavke za autorsku arhitekturu. Privid rasta od svega nekoliko godina početkom novoga tisućljeća, temeljen na inozemnim kreditima i uvozu uskoro će se razbiti u depresivnoj stvarnosti. Arhitekturi će u dugogodišnjoj financijskoj, gospodarskoj i moralnoj krizi ostati malo prostora.

Izložba se ne usredotočuje isključivo na najbolje primjere arhitekture, nego zahvaća i one građevine koje odražavaju atmosferu i duh vremena, pokušaje i nastojanja interpretacije recentnih zbivanja sa svjetske arhitektonske pozornice, ali i one koje su nastale kao odgovor na manevarsku stiješnjenost između hrvatske normativne regulative, pravne nesigurnosti i poduzetničke želje za zgrtanjem što veće dobiti.”

Arhitektura zagrebačkih četvrti: Trešnjevka/od postmodernizma do novog ornamentalizma

Ključne riječi:

Skip to content