1. Kategorije prema uzrastu sudionika; grupa se prijavljuje ako je 2/3 plesača u toj  dobnoj skupini

TREPSIĆ
A (3-5 god.)
B (6-8 god.)

TREPS
C djeca (9-13 god.)
D mladi (14-17 god.)
E seniori (17+)

 1. Kategorije prema vrsti plesnog izričaja
 • 1 – klasični
 • 2 – suvremeni
 • 3 – step, društveni, jazz, show
 • 4 – urbani (street dance)
 1. Kategorije s obzirom na ocjenjivanje žirija
 • R – revija (koreografije ne procjenjuježiri za daljnji nastup na TREPS Festivalu).
 • N – natjecanje(koreografije procjenjuje žiri za daljnji nastup na TREPS Festivalu).
 1. Broj prijavljenih koreografija, trajanje nastupa, broj plesača
 • Jedna skupina/klub može prijaviti najviše 3 koreografije u natjecanje i još 1 u reviju.
 • Svaka koreografija može trajati između 1,5 i 3 minute.
 • Broj plesača u pojedinoj koreografiji je od 1 do 20.
 1. Način prijave, rok za prijavu, selekcija prijava, kotizacija
 • Obrazac prijavnice preuzeti u word obliku, popunjenu poslati na cekate.treps@gmail.com ili dostaviti na adresu: Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, 10 000 Zagreb.
 • Rok za prijavu od 15. veljače do 15. ožujka 2016.
 • Period za selekciju prijava od 15. do 20. ožujka.

Obavezni prilozi:

 • Glazba na CD-u ili e-mailom, poslati na: cekate.treps@gmail.com (isključivo mp3 format), na dan nastupa svakako ponijeti glazbu na CD-u ili usb sticku. Pri dostavi glazbe obavezno istaknuti naziv plesne grupe i naziv plesne točke (ime grupe_naziv koreografije).
 • popis plesača s naznačenom godinom rođenja plesača (word dokument).
 • fotografija ili neki drugi vizual plesne grupe (za projekciju kod najave grupe).

Grupe odabrane za nastup na 13. Susretima plesnih grupa uplaćuju kotizaciju u iznosu od 180,00 kn na račun: HR8023600001101429565
Opis plaćanja: Kotizacija za 13. Susrete plesnih grupa
Uplatitelj: Naziv plesne grupe
OIB (Centar za kulturu Trešnjevka): 51680110311

OD OVE GODINE KOTIZACIJU NIJE MOGUĆE PLATITI GOTOVINOM NA DAN NASTUPA

 1. Kriteriji na osnovu kojih žiri ocjenjuje nastupe, bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps festivalu
 • Originalnost koreografije / kreativnost u plesnom izričaju – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izvedba / uvježbanost elemenata koreografije – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izražajnost / umjetnički dojam – max. 10 bodova (ocjene 1-10)

Maksimalni broj bodova 30.
Bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps festivalu određuje žiri.
*Žiri može na nastup na Treps festivalu pozvati i neku od koreografija prijavljenih u kategoriji R (revija) ako se iznimno istakne.

PODJELA PRIZNANJA ZA SUDJELOVANJE NA POČETKU SVAKE VEČERI  –  svi koreografi pozvaju se na pozornicu, na početku svake večeri kako bi im se uručila priznanja.

Žiri:
 • Stalni članovi: Ana Šaškor Jurić, Tamara Savićević, Antonieta Šeketa Gleich
 • Članovi: Ana Samovojska, Saša Krnetić, Gordan Križaj
 • Predsjednica žirija: Tamara Savićević – prisustvuje svakoj večeri Susreta.
 1. Datumi nastupa po kategorijama:
 • 1., 2. i 3.  travnja– klasični balet i suvremeni ples
 • 8.,9., i 10. travnja– show, jazz, step i društveni ples
 • 15., 16. i 17. travnja– urbani plesni izraz
 1. Posebna priznanja koreografima:

Potrebno je popuniti prijavnicu. Kategorije prijave:

 • Mladi koreograf / do 21 god.
 • Debitant na Trepsu / prvo sudjelovanje

Preuzmite:
Prijavnica za koreografe

Preuzmite:
Prijavnica_13_Susreti_grupe

 

13. susreti plesnih grupa / PRIJAVE
Skip to content