1. Kategorije prema uzrastu sudionika; grupa se prijavljuje ako je 2/3 plesača u toj  dobnoj skupini

TREPSIĆ
A (3-5 god.)
B (6-8 god.)

TREPS
C djeca (9-13 god.)
D mladi (14-17 god.)
E seniori (17-30 god.)

2. Kategorije prema vrsti plesnog izričaja

 • 1 – klasični
 • 2 – suvremeni
 • 3 – step, društveni, jazz, show
 • 4 – urbani (street dance)

3. Kategorije s obzirom na ocjenjivanje žirija

 • R – revija (koreografije ne procjenjuje žiri za daljnji nastup na TREPS Festivalu)
 • N – natjecanje (koreografije procjenjuje žiri za daljnji nastup na TREPS Festivalu)

4. Broj prijavljenih koreografija, trajanje nastupa, broj plesača

 • Jedna skupina/klub može prijaviti najviše 3 koreografije.
 • Svaka koreografija može trajati između 1,5 i 3 minute.
 • Broj plesača u pojedinoj koreografiji je 3 do 20

5. Način prijave, rok za prijavu, selekcija prijava, kotizacija

 • Prijavnicu popuniti na online obrascu ili isprintati i poslati poštom.
 • Rok za prijavu od 12. veljače do 12. ožujka 2015.
 • Period za selekciju prijava od 12. do 16. ožujka.

Obavezni prilozi:

 • Glazba na CD-u ili e-mailom, poslati na: cekate.treps@gmail.com (isključivo audio ili mp3 format), na dan nastupa svakako ponijeti glazbu na CD-u ili usb sticku. Pri dostavi glazbe obavezno istaknuti naziv plesne grupe i naziv plesne točke
 • popis plesača s naznačenom godinom rođenja plesača (word dokument)

Grupe odabrane za nastup na 11. Susretima plesnih grupa uplaćuju kotizaciju u iznosu od 150,00 kn na račun: HR8023600001101429565
Opis plaćanja: Kotizacija za 12. Susrete plesnih grupa
Uplatitelj: Naziv plesne grupe
OIB (Centar za kulturu Trešnjevka): 51680110311

6. Kriteriji na osnovu kojih stručno povjerenstvo ocjenjuje nastupe, bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps Festivalu

 • Originalnost koreografije/kreativnost u plesnom izričaju – max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izvedba/uvježbanost elemenata koreografije– max. 10 bodova (ocjene 1-10)
 • Izražajnost/umjetnički dojam – max. 10 bodova (ocjene 1-10)

Maksimalni broj bodova 30.
Bodovni prag na osnovu kojeg se skupine pozivaju na sudjelovanje na Treps Festivalu određuje str. povjerenstvo.
*Stručno povjerenstvo može na nastup na TREPS Festivalu pozvati i neku od koreografija prijavljenih u kategoriji R (revija) ukoliko se iznimno istakne.
PODJELA PRIZNANJA ZA SUDJELOVANJE NA POČETKU SVAKE VEČERI-svi koreografi pozvaju se na pozornicu, na početku svake večeri kako bi im se uručila priznanja.

7. Datumi nastupa po kategorijama:

 • 10., 11. i 12.  travanj – show, jazz, društveni, step plesni izraz
 • 17., 18. i 19. travanj – – suvremeni i klasični plesni izraz
 • 27., 28. i 29. ožujak – urbani plesni izraz

Stručno povjerenstvo:

 • Stalni članovi: Ana Šaškor Jurić, Tamara Savičević, Antonieta Šeketa Gleich
 • Predsjednica stručnog povjerenstva Tamara Savićević – prisustvuje svakoj večeri Susreta.

Ispunite on-line prijavnicu

Preuzmite:
Prijavnica u doc formatu (Word)

12. susreti plesnih grupa (prijave)
Skip to content