srijeda od 19:30 do 20:30

Dear Grammar… možda bi neki učenici viših razreda osnovne škole ovako započeli svoje pismo ne tako dragoj im gramatici.

Ali pitanje: „Možemo li se prestati svađati?“ svakako bi bilo postavljeno u svakom od tih pisama.

Odgovor je DA. Novi program koji težište stavlja baš na savladavanje engleske gramatike pomaže pri tome.

Program obuhvaća kompletnu gramatiku za više razrede osnovne škole.

Pojašnjenja gramatičkih pravila samo su prvi korak u radu s ovom grupom polaznika – nakon toga slijedi vježba na praktičnim primjerima što doprinosi potpunom savladavanju gramatike.

 cijena; 150,00 kn mjesečno

Engleska gramatika za školarce
Skip to content