U sklopu partnerskog projekta “Zelene kvartovske priče” CeKaTe-a i udruge “Zeleni klik!” s učenicima dva treća razreda Osnove škole “Voltino” , 08.05. u sklopu nastave održati će se radionica “Cijeli kvart kao botanički vrt”.

U sklopu radionice djeca će se prošetali kvartom i upoznati drveće i ostale biljke koje  svakodnevno viđaju, ali ih zapravo ne poznaju.

Napravit će mapu drveća na ruti kojom prolaze te na taj način biti potaknuti da u sklopu nastave prirode dovrše mapiranje drveća oko škole. Također, usput  će sakupiti lišće za zidni atlas drveća, te napraviti otiske kore različitih vrsta, koji će djecu svakodnevno podsjećati na važnost drveća i zelenila u gradu.

Upoznaje ih se sa globalnom tendencijom transformacije gradova u samoodržive oblike jestivih gradova, koji sami zadovoljavaju dio potreba svog stanovništva za hranom.

Sa učenicima se radi na osvještavanju važnosti biljaka u gradu, te  negativnog utjecaja na naš neposredan urbani okoliš upoznajući  kvart kroz šetnje i kroz provedbu radionica održivog razvoja.

 

Cijeli kvart kao botanički vrt/radionica za osnovnoškolce/Udruga Zeleni klik!
Skip to content