Dvorana Cekate-a, 11.06.2017./ 19:00h

“Zašao neki momak u šumu Striborovu, a nije znao da je ono šuma začarana i da se u njoj svakojaka čuda zbivaju. Zbivala se u njoj čuda dobra, ali i naopaka – svakome po zasluzi. Morala je pak ta šuma ostati začarana, doklegod u nju ne stupi onaj, kojemu je milija njegova nevolja, nego sva sreća ovoga svijeta.” I.B. Mažuranić
Plesni projekt inspiriran je književnim djelom i kulturološkom ostavštinom naše najutjecajnije i svjetski priznate dječje spisateljice Ivane Brlić – Mažuranić. Šuma Striborova potječe iz njezine zbirke bajki “Priče iz davnine”, koje su objavljene 1916. godine, a do danas su prevedene na 50 jezika.
Priča sadrži mitološke motive i mudrosti običnoga svijeta, inspirirane slavenskom mitologijom.
U njoj se isprepliću nestvarni likovi sa životima stvarnih likova i utjelovljuju temeljne ljudske moralne osobine: vjernost, ljubav i dobrotu, ali i nestalnosti i slabosti. Poruka je jasna, bezvremenska: unutarnja ljepota važnija je i snažnija od izvanjske, ljubav ustrajnija od površne zavodljivosti, dobro jače od zla, djela moćnija od riječi.

Produkcija: Umjetnička organizacija PS Svjetlost u pokretu
Autorica: Tatjana Rupcich
Koreografi / pedagozi: Tatjana Rupcich, Judita Prlender, Danijela Merey
Suradnja: Centar za kulturu Trešnjevka

I. B. Mažuranić: Tatjana Rupcich; Stribor: Laura Markas; Majka : Nina Torma; Mlada majka: Ira Libhard; Snaha: Danea Obratov; Zmija: Emilija Hadžar; Dobra djevojka: Anja Grgurić; Momak: Tea Kovačićek; Malik Tintilinić: Lea Josić; Koka: Marta Vojnović

Scenografija i Fotografija: Krunoslav Mataić- Luca Matai, Tatjana Rupcich; Kostimografija: Milena Jurmić; Odabir glazbe: Tatjana Rupcich; Dizajn i oblikovanje svjetla: Zdenko Trandler; Audio i video montaža: Davor Rogić; Dizajn plakata: Krunoslav Mataić- Luca Matai

Gosti: DV Poliklinike SUVAG s uvodnom točkom „Vatrica“ – koreograf: Dijana Merey Sarajlija

ŠUMA STRIBOROVA – Plesna predstava za djecu i mlade
Skip to content