Oblikovatelj svjetla i autor knjige “Uvod u kazališnu rasvjetu” Aleksandar (Saša) Mondecar od ponedjeljka 1. listopada do subote 6. listopada od 17 do 21 sat u Centru za kulturu Trešnjevka vodit će Seminar o kazališnoj rasvjeti od tehnike do dizajna.

Prijaviti se možete putem e-maila na tnt@cekate.hr, a u prijavi je potrebno navesti ime i prezime, datum rođenja, oib, adresu stanovanja te napisati koje je vaše dosadašnje znanje o scenskoj rasvjeti ili popuniti online obrazac na poveznici. Cijena pohađanja seminara je 1200 kuna. Uz predočenje potvrde za članove Hrvatskoga društva dramskih umjetnika 800 kuna te za studente Akademije dramske umjetnosti 600 kuna.

 

PLAN I PROGRAM

IDEJA proizlazi iz dramaturgije komada (zajedništvo autora)
svaki sudionik posebno
analiza, kritika, argumenti

ARGUMENT: VIDLJIVOST, DRAMATURŠKA TOČNOST, ATMOSFERA, AMBIJENT, PERSPEKTIVA, FOKUS PAŽNJE, DRAMATURŠKI LUK SVJETLA.

 • Atmosfera prostora i atmosfera stanja/ ista atm. Prostora , a  promjenom svjetla dočaravamo promjenu stanja
 • vrste elektromagnetskog zračenja:
  gama zračenje (γ-zrake)
  rendgensko zračenje (X-zrake)
  ultraljubičasto zračenje
  vidljivo zračenje (svjetlost) vidljivi spektar
  infracrveno zračenje
  mikrovalno zračenje
  radiovalovi
 • upoznavanje s principom rasvjete i izvorom svjetla
  što osvjetljavamo
  zašto
  prisutnost izvora svjetla
 • karakteristike svjetla
  jačina
  distribucija
  boja
 • rasvjetna tijela
  reflektori
  ostali izvori svjetla
 • način primjene rasvjetnih tijela
  što postižemo pojedinim izvorom
  zašto postoje različiti izvori
 • odabir rasvjete
  pravilni odabir rasvjetnih tijela prema potrebama
 • Kod odabira aparata važno je znati što
  želimo na pozornici vidjeti
  kako vidjeti
  kada vidjeti
  iz kojeg smjera
  je li izvor prirodan ili umjetan (ovisi o priči )
 • Koja je količina aparata potrebna da bismo kroz cijelu predstavu imali sve osvijetljeno kako traži dramaturgija (priča) , atmosfera , ambijent, likovnost, perspektiva, vidljivost prostora u kojem se aktualna radnja odvija( da ne izgleda da su glumci u svemiru tj. u nikakvom prostoru).
 • fokusiranje
  na koji se način pravilno fokusira
  preklapanje snopova svjetla
  preklapanje projekcije snopa
 • goboi i grafizam
  zašto se upotrebljava i kada
  efekt Tyndall na zrake projekcije
 • organsko svjetlo
  vidljivi izvori svjetla
 • odnos svjetla i materijala
  refleksija, apsorpcija, transmisija, refrakcija ( lom svjetla )
 • Osnovne karakteristike kromatskih boja
  ton (pojam vezan za ime boje npr. crvena, zelena)
  svjetlina (ovisi o intenzitetu zračenja)
  zasićenost (ovisi o čistoći boje).
 • Komplementarnost boja (Ostwaldov trokut) krug boja
  Boje nasuprot od kojih jedne nema u drugoj
 • Dopplerov efekt
  Dopplerov efekt je promjena promatrane valne duljine vala zbog međusobnog približavanja ili udaljavanja izvora vala i promatrača. Valne duljine spektralnih linija svjetlosti povećavaju se (pomiču prema crvenom području spektra) kada se izvor udaljava, a smanjuju se (pomiču prema plavom području spektra) kada se izvor približava promatraču. Proučavanjem Dopplerova efekta svjetlosti zvijezda i drugih nebeskih objekata može se odrediti radijalna brzina njihova gibanja.
 • koloristika
  spektar
  apsorpcija vidljivi spektar
 • filtriranje
  podjela,objašnjenje,primjena filtera
  komplementarnost
 • temperature svjetla
  Izvori ( žarulje) kelvinaža
  toplo hladno
 • pigmentacija
  jedna boja u drugoj
 • zasićenje bojom
  količina boje u filteru
 • perspektive
  vrste perspektive
  koloristička perspektiva
  atmosferska
 • usmjeravanje pažnje
  punktovi, promjene,važnost u sceni
 • povezanost s projekcijama
  pratiti koloristiku za dobiti 3D
  pratiti dubine
  način osvjetljavanja
  horizonti
 • projekcije
  važnost statične i dinamične vezano za dramaturgiju
 • dramaturgija svjetla
  dramaturški  luk unutar scena i cijele predstave
  vezano za dramaturgiju predstave
 • emocija slike                                   likovni elementi
 • fokusiranje radnje               likovni elementi
 • promjena slike svjetlom   dinamički elementi
 • atmosfere
  vezano za dramaturgiju
  scenografiju
  ambijent
  stanje i emocija ( isti ambijent a promijenjena atm . stanja )
 • ambijenti
  vezano za scenografiju
  dramaturgija
 • vizibilitet
  mizanscena, promet,važnost
 • promišljanje prostora scene
  osvjetljavanje prostora vezano za dramaturgiju
 • promjene
  Metodologija
 • planiranje pre. i postprodukcija
  priprema aparature,efekta,dramaturgije,nacrt plana,fotografije
 • princip osvjetljavanja dramskih i plesnih programa
  Raspored
 • dizajn
  kompletan program
 • praktičan rad
  Primjena naučenog
Seminar o kazališnoj rasvjeti od tehnike do dizajna Saše Mondecara

Ključne riječi:

Skip to content