Udruga za dramski odgoj mladih i glazbeno scenska događanja Dom, čija je predsjednica Kostadinka Velkovska i Centar za kulturu Trešnjevka raspisuju audiciju za dvoje glumaca za predstavu makedonskog dramatičara Venka Andonovskog “Majka Tereza – svetica u tami”. Audicija će biti u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, u petak, 10. lipnja u 10 sati. Traže se profesionalna glumica u dobi do 30 godina i profesionalni glumac u dobi do 40 godina.

 

Skip to content