OTKAZANO!!! KOMPOZICIJA_POZICIJA_DISPOZICIJA/ EDUKACIJA AF

OTKAZANO!!!  KOMPOZICIJA_POZICIJA_DISPOZICIJA/ EDUKACIJA AF

Izložba je otkazana radi bolesti. Termin održavanja biti će objavljen naknadno.

 

Tema izložbe problematizira disciplinu kreiranja arhitektonske kompozicije kroz prikaz vježbi studenata arhitekture druge godine na Kabinetu za crtanje i plastično oblikovanje pri Katedri za arhitektonsko projektiranje na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
Arhitektonske kompozicije 21. stoljeća uvjetovane su društvenim i tehnološkim promjenama te kompozicijski dijagrami kao modeli višeg stupnja apstrakcije koji prihvaćaju prostorno-vremensku dinamiku postaju idealni za procesne kompozicijske sustave oblikovanja karakteristične za suvremenu arhitekturu.
VJEŽBA KOMPOZICIJSKI DIJAGRAMI u četvrtom semestru kolegija Plastično oblikovanje logično se nastavlja na zadatak iz trećeg semestra KOMPOZICIJA. Ova nastavna dionica tematizira četvrtu dimenziju, vrijeme, kao bitan faktor suvremene prostorne kompozicije. U prvom dijelu vježbi studenti kreiraju skladnu kompoziciju sastavljenu od apstraktnih geometrijskih formi, kocki i kvadara, koji svojim postavom artikuliraju prostorni centar definiran presječnim ravninama x-y-z. Rezultat je kompozicijski dijagram gdje je odnos između apstrakcije i subjekta prikaza definiran – maketa 3D. Na kompozicijskom modelu analiziraju se prostorni međuodnosi i djelovanja elemenata. Dodatni stupanj apstrakcije karakterizira drugi dio zadatka kada elementi postaju polje sila. Formira se drugačiji kompozicijski dijagram koji nije jasno definiran, već sudjeluje u kreativnom procesu te možemo reći da se radi o proto-prikazu. Takvi procesi (eksperimenti) u oblikovanju otvoreni su i nepredvidivi te indikativni za tranziciju od modernizma prema suvremenom obrascu.

Autorica izložbe je Ivana Tutek, d.i.a., a suradnica na izložbi Bernarda Lukač.

Ivana Tutek diplomirala je (2002.) i doktorirala (2015.) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i zaposlena od 2003. godine na Kabinetu za crtanje i plastično oblikovanje. Sudjeluje u nastavi na Agronomskom fakultetu, kolegij Crtanje (od 2013.-2016. god.), i na Šumarskom fakultetu, kolegij Kultura vizualne misli (od 2008. god.-). Autorski surađuje na arhitektonsko-urbanističkim projektima i znanstveno-stručnim studijama zaštite prostora.

Tagovi: