Creative Europe logo

     

 
 
 
Potpora Europske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja prihvaćanje sadržaja koji odražava stajališta samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu koja bi mogla biti od informacija sadržanih u njemu.

Međunarodno partnerstvo skraćenog naziva ABbA Europe (engl. Audience Blending by Arts), odnosno, “Spajanje publike putem umjetnosti” novo je međunarodno partnerstvo u kojem sudjeluje CeKate. Partnerstvo je sufinancirano od strane EACEA fonda Kreativna Europa – Kultura i Ministarstva kulture Republike Hrvatske te traje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2019. godine.

logo s&s theatre nieuw

U javnosti poznatije kao “Teatar Znaka i Zvuka” (engl. Sign & Sound Theatre), ABbA Europe je partnerstvo devet organizacija koje rade s osobama s invaliditetom na područjima kulture, obrazovanja, umjetnosti i socijalnog rada u šest zemalja Europe (Belgiji, Portugalu, Bugarskoj, Velikoj Britaniji, Finskoj i Hrvatskoj).

Neposredne ciljane skupine partnerstva su zajednice gluhih i čujućih – posebice kulturnjaci, umjetnički direktori i umjetnici (profesionalni i amaterski glumci i glumice) koje će se educirati za bilingvalne izvedbe, te gluha i čujuća publika koju se aktivnostima ovog partnerstva namjerava međusobno zbližiti i zainteresirati za bilingvalne performativne umjetnosti. Naime, partneri ciljaju kulturnim i edukativnim aktivnostima razviti novu, mješovitu publiku gluhih i čujućih koji će simultano i potpuno jednako moći uživati u izvedbama inovativnog Inkluzivnog bilingvalnog teatra (IBT). Radi se o tipu kazališne izvedbe u kojoj svaki lik iz predstave dobiva svojeg čujućeg i gluhog izvođača koji ga simultano interpretiraju i publici ga prezentiraju koristeći se znakovnim i glasovnim jezikom. Drugim riječima, svaki lik predstave se publici prezentira bilingvalno i bez potrebe za dodatnim prijevodom gluhoj ili čujućoj publici. Samim time, radi se o predstavi u kojoj postoji najviši mogući stupanj jednakosti: između znakovnog i glasovnog jezika; između gluhe i čujuće publike, te između gluhih i čujućih umjetnika i izvođača.

Za potrebe ovog inkluzivnog partnerstva koristi se bilingvalna predstava finskog autora Eero Enqvista “Čuvari snova” (engl. Guardians of Dreams) koja je premijerno izvedena 2015. godine u Tampereu, u Finskoj. Enqvist je tada predstavu opisao kao „bilingvalnu predstavu o ljubavi i ratu”. U toj predstavi, „dva lika su prikazana bilingvalno, svaki sa dva glumca – gluhe i čujuće osobe… I to u dva svijeta, stvarnom svijetu i svijetu snova“. Obrađujući temu granice, Enqvist se pita „da li je moguće prijeći granice“, odnosno“; da li je moguće povezati se s drugim ljudskim bićem unatoč granicama?“.

Koristeći ovu predstavu koja propituje brojne granice (čujući-gluhi, prijatelj-neprijatelj, znakovni- glasovni jezik) partneri će ukloniti granice između čujuće i gluhe publike i stvoriti novi vid inkluzivnog djelovanja u kulturi – inkluzivnom bilingvalnom teatru. Ova predstava će služiti kao pilot projekt na osnovu kojeg se planira proširiti ovaj vid kulturnog i inkluzivnog djelovanja i u druge europske zemlje.

Partnerstvo koordinira centar za kulturu u lokalnoj zajednici Gemeenschap De Zeyp (Bruxelles, Belgija). Uz njih, u partnerstvu sudjeluju Esteetön taide ja kulttuuri ry (Tampere, Finska), Teatar Tsvete (Sofija, Bulgarska), Vo’Arte (Lisabon, Portugal), Udruga Kazaliste, Vizualne Umjetnosti i Kultura Gluhih DLAN (Zagreb, Hrvatska), Sveučilište u Wolverhamptonu (Wolverhampton, Velika Britanija), Europska mreža pružatelja usluga osobama s invaliditetom – EASPD (Brussels, Belgija) i Europska mreža centara za kulturu (Brussels, Belgija) – ENCC, te Centar za kulturu Trešnjevka (Zagreb, Hrvatska) koji je preko ravnateljice CeKaTe-a, Ljiljane Perišić, ujedno i jedini hrvatski predstavnik u ENCC. Ovakav sastav partnerstva osigurava da će se problemu inkluzije osoba s invaliditetom i razvoja novog vida inkluzivnog kultunog djelovanja pristupiti iz više međupovezanih rakursa – kulture i umjetnosti, obrazovanja, te socijalnog rada.

Tijekom provedbe projekta, partneri će izvesti minimalno 30 kazališnih izvedbi predstave „Čuvari Snova” u svim zemljama partnerstva (za što će se oformiti nove kazališne skupine gluhih i čujućih izvođača) te će organizirati otvorene edukativne radionice. Na tim će radionicama slobodno sudjelovati umjetnički direktori i umjetnici ne bi li spoznali kako koristiti metodu IBT za razvoj daljnjih inkluzivnih kazališnih nastupa, kako izvoditi IBT u suradnji gluhih i čujućih glumaca_ica, te kako IBT prenijeti u druge umjetničke i kulturne izričaje, odnosno, kako ga prilagoditi drugim potrebama osoba s invaliditetom. Dakle, partneri će djelovati u područjima kulture i obrazovanja.

Paralelno s edukativnim radionicama i kulturnim događanjima (premijerama, izvedbama), partnerske organizacije, znanstvenici, stručnjaci i umjetnički direktori će pratiti i evaluirati proces s ciljem definiranja smjernica za pozitivne politike i daljnji razvoj inkluzivnog bilingvalnog teatra u Europi – ne samo prema gluhoj populaciji, već i drugim populacijama s invaliditetom i/ili preprekama u komunikaciji koje ih onemogućavaju u sudjelovanju u kultunim sadržajima. Pri tome će ovo partnerstvo služiti kao platforma za suradnju svih europskih aktera iz područja obrazovanja, kulture i umjetnosti, socijalnog rada i rada s osobama s invaliditetom zainteresiranih za razvoj scene bilingvalnog teatra. Samim time, partnerstvo će djelovati razvojno i pozivati na pozitivne politike koje će dovesti do nove inkluzije u području kulture i umjetnosti – kroz razvoj publike za inkluzivni bilingvalni teatar.

Valja dodati da Centar za kulturu Trešnjevka još od 2011. godine radi na međunarodnim projektima posvećenima društvenom i kulturnom uključenju osoba s invaliditetom putem umjetnosti, neformalnog obrazovanja i kulturnih djelatnosti. Samim time, ovaj projekt “prirodan” nastavak naših nastojanja djelujemo inkluzivno i realiziramo međunarodne projekte kako  bi lokalnoj zajednici prenijeli pozitivne trendove iz Europe u inkluziji osoba s invaliditetom.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na službenim stranicama partnerstva: http://signandsoundtheatre.eu/

Svakako nas pratite i ovdje jer ćemo redovito prenositi sve bitne informacije o partnerstvu i njegovim aktivnostima i rezultatima.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 • Facebook: @cekate.hr
 • Instagram: @cekate.hr
 • Twitter: @cekate_zg

 


OSOBNA KARTA PARTNERSTVA


RAZDOBLJE PROVEDBE: 01. srpnja 2017 – 31. prosinca 2019.
KOORDINATOR: Ivo Peeters (GC De Zeyp)

PARTNERI: Gemeenschap De Zeyp (Bruxelles, Belgija) // Esteetön taide ja kulttuuri ry (Tampere, Finska) // Teatar Tsvete (Sofija, Bulgarska) // Vo’Arte (Lisabon, Portugal) // Udruga Kazaliste, Vizualne Umjetnosti i Kultura Gluhih DLAN (Zagreb, Hrvatska) // Sveučilište u Wolverhamptonu (Wolverhampton, Velika Britanija) // Europska mreža pružatelja usluga osobama s invaliditetom – EASPD (Brussels, Belgija) // Europska mreža centara za kulturu (Brussels, Belgija) – ENCC // Centar za kulturu Trešnjevka

VODITELJ PROJEKTA ZA CEKATE: dr.sc. Ivan Hromatko
BROJ UGOVORA:
ABBA Europe (EC CULT2017/COOP1/AUDIENCE BLENDING by ARTSEurope; AGREEMENT NUMBER-2017- 1696/001-001)
AKTIVNOSTI:
 • 3 radionice bilingvalnog teatra za javnost
 • 3 sastanka projektnih menadžera
 • 3 sastanka umjetničkih direktora
 • 30 premijera i izvedba predstave “Čuvari snova”
 • Završna konferencija za medije u Brusselu
REZULTATI: 
 • razvoj europske platforme organizacija bilingvalnog teatra
 • prijevod predstave na 5 jezika partnerstva
 • 30 izvedbi bilingvalne predstave “Čuvari snova” u zemljama partnerstva
 • 5 oformljenih kazališnih skupina koje će izvoditi bilingvalne predstave u svojoj zemlji i zemljama partnera
 • Publikacija smjernica i preporuka za razvoj bilingvalnog teatra
 • razvoj publike za bilingvalni teatar

KRONOLOŠKI PREGLED PROJEKTA


12-14. rujna 2017. / Uvodni sastanak partnerstva / CeKaTe / Zagreb, Hrvatska


CeKate je ugostio uvodni (Kick-off) sastanak partnera ABbA Europe u Zagrebu od 12. do 14. rujna 2017. godine. Tijekom susreta, voditelji projekta iz svih partnerskih organizacija dogovorili su detalje projekta, te isplanirali detaljan hodogram provedbe.

Sastanak je vodio koordinator projekta Ivo Peeters iz GC De Zeyp (Brussels, Belgija), a domaćini su bili ravnateljica CeKaTe-a, Ljiljana Perišić, i voditelj projekta za CeKaTe, Ivan Hromatko.

ABbA Europe Kick-off Zagreb

Paralelno sa sastankom projekt menadžera, umjetnički direktori su održali sastanak s autorom predstave “Čuvari snova” Eerom Enqvistom. Drugim riječima, uvodni sastanak je pomogao  voditeljima projekta da dogovore brojne administrativne i financijske elemente provedbe ovog partnerstva, dok su se umjetnički direktori iz svih partnerskih organizacija i zemalja u isto vrijeme upoznali s idejom predstave direktno od autora predstave.


30.siječnja – 1.prosinca 2017.  / Sastanak umjetničkih direktora  /Gemeenschapf De Zeyp /Brussels, Belgija


Sastanak je održan od 30. studenog do 1. prosinca 2017. godine u prostorijama GC De Zeyp (1083 Ganshoren, Brussels) pod vodstvom koordinatora partnerstva Ive Peetersa i autora predstave “Čuvari snova” Eere Enqvista.

 

Na sastanku su sudjelovali umjetnički direktori svih partnerskih organizacija zaduženih za razvoj i produkciju lokalnih verzija predstave. Na sastanku su nastavili rad s autorom predstave i neposredno od njega utvrdili detalje o izvođenju ove predstave na bilingvalan način. Drugim riječima, umjetnički direktori su saznali ne samo detalje o izvedbi već i upute kako proizvesti kazališnu predstavu koja će biti simultano inkluzivna u više dimenzija – što je od izuzetne važnosti u bilingvalnom teatru i njegovoj predstavi. Naime, u Enqvistovoj predstavi su jednakost i inkluzija primarne – pa se sve likove i scene izvodi u jezičnoj (znakovni + glasovni jezik), rodnoj (muški + ženske glumci) i osjetilnoj (čujući i gluhi glumci i glumice) jednakosti.


20. siječnja 2018. u 20h / Premijera bilingvalne predstave “Dosta!” /CeKaTe/Zagreb


Premijera prvog inkluzivnog bivilngvalnog nastupa “Dosta!” na temu zlostavljanja (mobbinga) na radnom mjestu održana je 20. siječnja 2018. godine u 20 h u Teatru CeKate-a u pred 60 članova publike.  Predstavu su kreirali izvođači/ce tijekom radionice na kojoj su istražili mobbing, a s ciljem prezentiranja javnosti pozivitnih akcija kojima se može umanjiti zlostavljanje na radnom mjestu.

Nastup su izvele na znakovnom i glasovnom jeziku čujuće Juliette Janušić, Željka Jelavić i Ana Majdak, te gluha osoba Vladan Korda.

Nakon nastupa, izvođači/ce su poveli diskusiju s publikom na temu solidarnosti čujućih i gluhih osoba, bilingvalnog teatra, te mobbinga na radnom mjestu. Diskusija je pokazala da postoji publika za bilingvalni teatar, kao i za temu mobbinga na radnom mjestu. 

Video snimku predstave i diskusije s publikom možete u cijelosti pogledati na poveznici niže.

Video s premijere i diskusije s publikom

Nakon ove premijere, svakako možemo zaključiti da je CeKaTe – uz realizaciju projekta kojim ukazuje na gorući društveni problem mobbinga, odnosno, fizičkog i/ili psihičkog maltretiranja na radnom mjestu – počeo stvarati publiku za bilingvalni teatar gluhih i čujućih u Hrvatskoj.

Na poveznici niže možete pogledati album s radionica i proba, te dobiti uvid u sami razvoj predstave o mobbingu.

Kroz dramsko-akcijski proces, koji je razvio i vodio dr.sc. Ivan Hromatko, polaznici/ce radionice su razvili predstavu koja prezentira javnosti što je mobbing, ali i nudi njihova osobna (s nadom da će postati i društvena) rješenja za ovaj rastući problem u hrvatskom društvu i profesionalnom okruženju.

Znak i riječ: "Dosta!"

Fotoalbum s radionice i premijere

Više o projektu “Znak i riječ” i nastupu pročitajte ovdje.


7-9. ožujka 2018. / Otvorena radionica i sastanci voditelja i umjetničkih direktora  / Teatar Tsvete / Sofija, Bugarska


Prva javna i međunarodna aktivnost partnerstva se sastojala od otvorene radionice za javnost i umjetnike, sastanka voditelja projekta, te sastanka umjetničkih direktora.  Organizatori su bili Teatar Tsvete, koji su ovu aktivnost održali u “Teatru Tišine” (Yordan Yovkov 13, Sofija) – teatru u kojem i inače okupljaju kazališne skupine gluhih osoba,kao i drugi gluhi i čujući umjetnici.

IMG_20180309_095942

Zajednički sastanak voditelja i umjetničkih direktora

Svaka od aktivnosti imala je specifične ciljeve. Do kraja programa, voditelji projekta su dogovorili detalje o web platformi, promociji aktivnosti i diseminaciji rezultata, evaluaciji projekta i financijama. Uz njih, umjetnički direktori i režiseri predstava su nastavili razmjenu i diskuciju o njihovim lokalnim izvedbama “Čuvara snova” – pod vodstvom i uz konzultacije s autorom predstave Eerom Enqvistom. Umjetnički direktori i režiseri iz Belgije, Bugarske, Hrvatske, Finske i Velike Britanije razmijenili su iskustva u razvoju bilingvalnih predstava (koje su prednosti, a koje mane). Također su prezentirali svoj dosadašnji rad. Primjerice, udruga DLAN iz Zagreba je prezentirala promotivni video koji su pripremili za njihovu premijeru “Čuvara snova” koju su razvili u koprodukciji s CeKaTe-om.

Promotivni video udruge DLAN

Na kraju programa, sudionici su sudjelovali u otvorenoj međunarodnoj radionici za do 70 umjetnika/ica u kojoj je Teatar Tsvete prezentirao njihov stil razvoja bilingvalne predstave “Čuvari snova” za publiku u Bugarskoj. Radionici, koju je vodio umjetnički direktor Vasil Spasev, prisustvovali su svi prisutni partneri, a priključili su im se i zainteresirani pojedinci-umjetnici iz Bugarske, Hrvatke i Grčke.

Održavanje ovakvih otvorenih radionica je izuzetno važno jer partneri mogu uživo uvidjeli sličnosti i razlike u njihovim pristupima bilingvalnom teatru i razvoju predstava koje će biti razumljive – ali i zanimljive – i čujućoj i gluhoj publici u njihovim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim sredinama. Naime, lokalne situacije se znatno razlikuju te postoje različiti pristupi radu osobama s invaliditetom koje partneri trebaju osvijestiti. Među njima se doimaju kao najsnažnije razlike uslijed ekonomskih i kulturnih razlika koje utječu na otvorenost kulturno-umjetničke scene za izvedbe osoba s invaliditetom, a samim time i na razinu profesionalnosti glumaca-osoba s invaliditetom. 

Kako su dijeljenje i prezentacija umjetničke vizije od ključne važnosti u ovom partnerstvu, partneri planiraju održati još jednu otvorenu radionicu u Lisabonu (Portugal). Tamo će partneri s vremenskim odmakom uvidjeti koje su sličnosti i razlike, te učiti jedni od drugih o kvalitetnim načinima za razvoj publike za bilingvalni teatar u njihovoj lokalnoj sredini.

Ne manje važno, ovakvi sastanci su neophodni jer neposredna interakcija onih koju su uključeni u provedbu projekta osigurava međusobno razumijevanje partnera i dobru atmosferu neophodnu za uspješnu provedbu bilo kojeg partnerskog programa – a pogotovo međunarodnog i inovativnog programa kao što je ovaj. 

 

VID_20180309_095945

Partneri pjevaju “Sretan rođendan” (en. Happy Birthday) jednom od domaćina, Yanku Yanevu, na engleskom glasovnom, te bugarskom i hrvatskom znakovnom jeziku. 

 26. travnja 2018. godine u 20h / Premijera bilingvalne predstave “Čuvari snova” / CeKate / Zagreb, Hrvatska


Probe za predstavu “Čuvari snova” održavane su u prostorijama CeKate-a (Park Stara Trešnjevka 1) od prosinca 2017. godine sve do premijere 26. travnja 2018. godine. Probe je vodio predsjednik  udruge DLAN, ujedno i umjetnički direktor/režiser hrvatske verzije predstave “Čuvari snova”, Angel Naumovski.

Kao i u originalnom tekstu, predstava se fokusira na dva lika koje u hrvatskoj verziji tumače po jedan gluhi i čujući glumac/ica.

Premijera bilingvalne predstave “Čuvari snova” održana će se u Teatru CeKaTe-a 26. travnja 2018. godine u 20h.

Glumci Kristijan Ugrina, Korana Ugrina, Iva Vrbos i Lino Ujčić Matessa su u režiji Angela Naumovskog premijerno izveli hrvatsku verziju predstave baziranu na originalu finskog autora Eere Enqvista.

Predstava se bavila granicama na više razina, odnosno, propituje komunikacijske granice između gluhih i čujućih, ljubavnika i neprijatelja, vojnika i civila, žena i muškaraca. Propitujući, uz pomoć bilingvalne interpretacije likova na znakovnom i glasovnom jeziku, naše intrinzične i ekstrinzične motivacije za postavljanjem granica (unutar sebe i prema drugima), predstava ujedno postavlja pitanja – što zapravo znači biti inkluzivan? Mogu li gluhi i čujući prevazići komunikacijske granice? Pa i mogu li neprijatelji postati ljubavnici?

Više o samoj premijeri možete pročitati ovdje.

Predstavu su prezentirali i na stranicama udruge DLAN – koje možete pogledati ovdje.

 

Premijera je izvedena pred 111 članova publike, među kojoj je osjetno više bilo gluhih nego čujućih osoba.

Okupile su se sve vodeće osobe u svijetu gluhih (predsjednici najvećih udruga, poznate osobe i sl.), ali je dojam da su čujuće osobe pretežito bile povezane s zajednicom gluhih od ranije. Drugim riječima, partnerima još predstoji napora kako bi razvili interes šire javnosti za mješovite nastupe gluhih i čujućih.

IMG_20180426_221743_HDR

Priprema izložbe “Čuvari snova”, autor Lino Ujčić Matessa

U uvodu u premijeru, kao i tijekom domjenka, svečano je održana izložba gluhog umjetnika i jednog od izvođača u predstavi, Line Ujčića Matesse, u predvorju CeKaTe-a. Izloženo je desetak radova izrađenih tehnikom suhog pastela kojima je autor prezentirao razvoj predstave “Čuvari snova”, a jedan od radova je korišten za promotivni plakat i letak predstave.

Kako se radi o inovativnom programu koji tek razvija mješovitu publiku gluhih i čujućih, CeKaTe je osigurao jednostavno i moderno sudjelovanje publici u evaluaciji programa putem mobilnih uređaja. Ovaj način evaluacije omogućio je publici da na jednostavan i učinkovit način ocijeni program, a isti model je moguće prenijeti i kod ostalih partnera na projektu (uz prijevod upitnika na njihove jezike).

QR koda za evaluaciju predstave “Čuvari snova”

Publika je dobila listić s kojeg je mogla skenirati QR kod i anonimno evaluirati sve aspekte premijernog nastupa (od same izvedbe, kvalitete kazališne dvorane, do inkluzivnosti i relevantnosti programa za povezivanje i razvoj mješovite publike gluhih i čujućih).

Rezultate evaluacije možete pogledati ovdje.

U nastavku projekta, Centar za kulturu Trešnjevka planira dalje razvijati metode evaluacije ne bi li spoznali potrebe i želje publike, te razvili kulturne i umjetničke programe koji će podjednako zanimati gluhu i čujuću publiku.

 


10. svibnja 2018. u 20h / Izvedba predstave “Čuvari snova” / CeKate / Zagreb, Hrvatska


Druga izvedba bilingvalne predstave održana je 10. svibnja 2018. godine, a izveli su je isti članovi udruge DLAN.

Za ulaznicu je trebalo odvojiti 30 kuna, a okupila se publika od 80 osoba – ovaj put znatno više miješane publike čujući i gluhih.

Kao i prije premijerne izvedbe, predstavnici CeKaTe-a i udruge DLAN promovirali su predstavu u emisiji Dobro jutro, Zagrebe na televiziji Z1.

No, ovaj put snimljen je i intervju o projektu i predstavi. Taj intervju snimila je televizija Z1 za emisiju Hane Tabaković, a možete ga pogledati ovdje:

Po završetku predstave, publika je zamoljena da sudjeluje u istraživanju kojim se cilja spoznati prednosti i mane bilingvalnog teatra, tedefinirati elemente neophodne za razvoj stvarne bilingvalne, mješovite publike gluhih i čujućih . Za potrebe istraživanja, publika je ispunila novi, tiskani anketni upitnik koji je razvio dr.sc. Mario Kovač. Ne prejudicirajući nalaze istraživanja, već i sami broj ispunjenih upitnika (N=58 //od 80 osoba u publici) otkriva da se radilo o angažiranoj publici koju tema bilingvalnog teatra intrinzično motivira, odnosno, koja je s temom na neki način povezana (privatnim ili profesionalnim iskustvima i interesima).

 
IMG_20180510_200532_HDR
Lino Ujčić Matessa, Kristijan Ugrina, Korana Ugrina, Iva Vrbos – izvođači Čuvara snova

Mario Kovač će do kraja projekta pratiti i druge izvedbe “Čuvara snova” i objaviti rezultate istraživanja u stručnim i znanstvenim časopisima, kao i u Glasu Trešnjevke. Posebno smo ponosni što je ova izvedba “Čuvara snova” uveličala promotivnu inicijativu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i postala dio programa “Dana otvorenih vrata EU projekata” koji su održani od 6. do 13. svibnja 2018. godine.


07. lipnja 2018. u 20h / Treća izvedba predstave “Čuvari snova” / CeKate / Zagreb, Hrvatska


 

Nova izvedba predstave “Čuvari snova” održana je 7.6.2018. u Velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka, u koprodukciji udruge DLAN i CeKaTe-a.

Predstavu je pogledalo 24 osobe. Nakon izvedbe proveden je novi ciklus istraživanja o bilingvalnom teatru i mogućnostima razvoja mješovite publike gluhih i čujućih, pod vodstvom dr.sc. Marija Kovača. Korišten je isti tiskani anketni upitnik kao i za predstavu 10.5.2018., a dobrovoljno je sudjelovalo 21 osoba iz publike što je ponovno pokazalo visok stupanj angažiranosti publike (N=21 od 24 prisutnih). Zanimljivo je i da je većina u publici bila čujuća.

Čuvari snova_promo_DLAN2

Za zadovoljstvom javljamo da je u međuvremenu, 1. lipnja 2018. godine, objavljen i novi broj Glasa Trešnjevke ( koji od 2007. godine kvartalno objavljuje CeKaTe) u kojem je dr.sc. Mario Kovač objavio osvrt o predstavi. Svoj primjerak Glasa Trešnjevke i tekst o predstavi “Čuvara snova” možete pronaći u prostorijama Centra za kulturu Trešnjevka (Park Stara Trešnjevka 1), Doma kulture Prečko (Prečko 2a) te brojnih drugih javnih prostora na području Trešnjevke-Sjever i Trešnjevke-Jug.

Nešto ranije, Udruga DLAN  je objavila novi trobroj svoje publikacije “Pljesak jedne ruke” u kojem se osvrću na projekt ABbA Europe i brojne druge teme gluhih i čujućih. 

 


26-29. rujan 2018. / 1. Festival kazališta “Znak i zvuk” / CeKate / Zagreb, Hrvatska


Prvi međunarodni Festival kazališta “Znak i Zvuk” je primjer kako je projekt ABbA pozitivno utjecao na partnersku suradnju na lokalnoj razini i doprinio razvoju inovativnih i društveno relevantnih kulturno-umjetničkih praksi.

Naime, CeKaTe i udruga DLAN su, potaknuti pozitivnim iskustvima s ovog projekta i spoznajom o potrebi za razvojem mještovite publike gluhih i čujućih, odlučili organizirati prvi međunarodni festival u Hrvatskoj posvećen bilingvalnom teatru i umjetnosti gluhih, kao i razvoju inkluzije između gluhih i čujućih (kako publike, tako i umjetnika na pozornici).

U sklopu festivala DLAN će izvesti predstavu “Čuvari snova”, a publika će moći uživati u još čest izvedbi gostujućih kazališnih skupina iz Hong Konga, Belgije, Mađarske, Hrvatske i Srbije.

Jedan od izvođača 1. FKZZ, Dejan Stojanović (Mr. Bean!), iz Užica u Srbiji poziva publiku na festival (na znakovnom jeziku)

Posebno smo ponosni na povratni doprinos projektu ABbA – jer će CeKaTe i DLAN u sklopu festivala održati i okrugli stol “Uloga bilingvalnog teatra za razvoj inkluzije i umjetnosti gluhih i čujućih”. Diskusija stručnjaka i stručnjakinja iz svijeta gluhih i čujućih iz Hrvatske doprinijeti će istraživanju koje u sklopu projekta ABbA vodi dr.sc. Mario Kovač, a cilja istražiti mogućnosti bilingvalnog teatra za razvoj mještovite publike gluhih i čujućih osoba.

Program i više informacija o 1. FKZZ možete pronaći ovdje.

Tijekom dva dana festivala, gotovo 200 posjetitelja i posjetiteljica uživalo je u 7 izvedbi bilingvlanog teatra i kazališta gluhih. 

IMG_7231

Gluhi izvođači iz Kine (Hong Kong)

 

Ne manje važno, u uvodu u Festival održan je okrugli stol na kojem je, uz moderatora dr.sc. Marija Kovača i predstavnika udruge DLAN i CeKaTe-a, sudjelovalo 11 osoba – uključujući Žanu Not, stručnu savjetnicu za kazališnu djelatnost iz Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreb i Deborah Husić, višu stručnu savjetnicu iz Službe za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te Katarinu Tonković, predsjednicu Saveza gluhih Grada Zagreba. U uvodu u raspravu, dr.sc. Mario Kovač iznio je nalaze njegovog istraživanja koje je CeKaTe organizirao nakon bilingvalnih izvedbi udruge DLAN, a koji su pokazali određeni interes kako gluhe publike tako i čujućih, ali i određene probleme u komunikaciji gluhi-čujući i tehničkoj izvedbi predstave koje bi pomogle bolje shvaćanje teme predstave u publici. Sudionici su istaknuli kako bi se trebalo producirati predstavu za djecu jer se među njima može postići značajniji edukativni učinka i pokazati sposobnosti čujućih i gluhih bez fokusa na tehničke nedostatke. Ova korisna i kvalitetna rasprava pokazala je da sve uključene strane imaju volju podržati ovakve aktivnosti i razvoj publike za bilingvalni teatar u Hrvatskoj. Također, rezultati te rasprave postati će dio istraživanja o razvoju bilingvalne publike u Europi, koje provodimo u sklopu ABBA Europe partnerstva.

 

IMG_6867

Okrugli stol “Uloga bilingvalnog teatra za razvoj inkluzije i umjetnosti gluhih i čujućih”

Dijelić atmosfere s okrugog stola i festivala dostupan je u fotoalbumu koji se nalazi niže na ovoj stranici, među rezultatima projekta.

U isto vrijeme, 29. rujna 2018. godine, partneri i koordinatori projekta GC De Zeyp iz Brusselsa (Belgija) održali su premijeru njihove verzije predstave “Čuvari snova”, koju su nazvali “Kukunor” prema originalnom naslovu predstave finskog autora Eero Enqvista “Kukunor ja Unikuu”.

Sve te aktivnosti ukazuju na razvoj bilingvalnog teatra u Europi pod utjecajem ABbA partnerstva.

Promotivni video o predstavi možete pogledati ovdje niže.

 

 


18-20. listopad 2018 / Projektni sastanci, otvorena radionica i premijera portugalske verzije predstave Kukunor


Treći međunarodni sastanak partnera održan je u Lisabonu od 18. do 20. listopada 2018. godine, a održali su ga domaćini Vo’Arte (Lisabon, Portugal) i GC De Zeyp (Brussels, Belgija). 

Uvodni sastanci voditelja projekta i umjetničkih direktora održani su u hotelu Turim Europa, a na sastanku je sudjelovalo 23 voditelja projekata, umjetničkih direktora i glumaca iz svih zemalja partnerstva.

IMG_20181018_095209

Sastanak voditelja projekata u Lisabonu, Portugal

Program je nastavljen otvorenom radionicom koju je vodio Eero Enquist (finski autor čije je djelo temelj na kojem su razvijene partnerske verzije predstave u Belgiji, Hrvatskoj, Portugalu, Bugarskoj i Velikoj Britaniji) i koja cilja promovirati i educirati partnere, ali i sve druga zainteresirane, o metodologiji i načinu razvoja i produkcije bilingvalne predstave.

Program je završio premijerom bilingvalne predstave “3,50 x 2,70 [tres e meio dois setenta]” (portugalske verzije predstave Kukunor)  u kazalištu Teatro do Bairro.


16.5.2019 /10-11h/ Dan otvorenih vrata EU projekata 16.5.2019 /10-11h/ Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1/ Ulaz besplatan


Korištenjem svake prilike za diseminaciju naših rezultata, CeKaTe je prezentirao ovaj projekt na manifestaciji koju organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Sudjelovanjem u ovoj manifestaciji uključili smo se, kao jedini od prvih u Hrvatskoj, u širu kampanju Europske komisije – Europa u mojoj regiji (engl. Europe in My Region) – čiji je cilj potaknuti  građane da otkriju i nauče više o projektima koje Europska unija financira diljem Europe.

U sklopu prezentacije CeKaTe je prezentirao sve projekte koje tijekom 2019. godine provodi Odjel za EU projekte Centra za kulturu, a koji su financirani iz fondova EU – Erasmus+ (Yes We Are in – YWAI, Guide Us Into Arts Two! – GUIA2, Theatre Pitching for Employment – THE PITCH), programa Švicarsko-Hrvatske suradnje (Kvartovske veze nisu bezveze), te programa Kreativna Europa (Audience Blending by Arts – ABbA Europe).

Popis svih organizacija u Hrvatskoj koja su otvorila vrata svojih EU projekata 2019. godine nalazi se ovdje.


4. listopada 2019. godine / Završna konferencija projekta i prezentacija rezultata


 

Završna konferencija održana je u Bruxellesu, a na konferenciji su uz predstavnike partnerskih organizacija sudjelovali i drugi uglednici iz područja rada s osobama s invaliditetom, kulture i umjetnosti. Tijekom konferencije, sudionici su prezentirali sami projekt, predstavili njegove najvažnije rezultate (istraživanje, publikaciju o razvoju publike za bilingvalni teatar itd.), a program su obogatili izvođači iz više zemalja Europe. Konferencija je potaknula diskusiju o politici u Europi po pitanju umjetnosti osoba s invaliditetom te razvoja publike za bilingvalni teatar.

 

29. veljače – 20. svibnja 2020. godine / Završni izvještaj

Partneri su predali završni izvještaj te opisali sve rezultate. Povrh očekivanih rezultata, istaknuli su se dodatni doprinosi koje je ostvario CeKaTe (prvi festival umjetnosti gluhih i bilingvalne umjetnosti u Hrvatskoj, istraživanje o razvoju publike za bilingvalni teatar itd.), uz suradnju voditelja projekta s udrugom DLAN i vanjskim stručnjacima poput dr.sc. Marija Kovača.

EACEA je ocijenila projekt uspješnim te je pozvala partnere na daljnju suradnju i razvoj daljnjih projekata koji će razviti publiku za bilingvalni teatar. 


REZULTATI PROJEKTA


 

FOTO KOLEKCIJA PARTNERSTVA

(kliknite na fotografiju kako biste odabrali album)
Sign & Sound Europe
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotivni materijali i logotipi

 

First project meeting, Trešnjevka Cultural Centre Zagreb, Croatia (Sep 2017)

Kick-off Zagreb (12-14.9.2017.)

ABbA Europe - probe za predstavu "Čuvara snova"

Probe “Čuvari snova” u CeKaTe-u (Zagreb, Hrvatska)

 

Sign & Sound Europe: 1. otvorena radionica 

Otvorena radionica u Sofiji, Bugarska (7-9.3.2018.)

Čuvari snova - premijera

Premijera “Čuvara snova” u CeKaTe-u (26.4.2018.)

Predstava Čuvari snova

Predstava “Čuvari snova” u CeKaTe-u (10.5.2018.)

Čuvari snova 7.6.2018

Predstava “Čuvari snova” u CeKaTe-u (7.6.2018.)

ABBA Europe: Sign & Sound Theatre Festival

Festival kazališta gluhih Znak i Zvuk (fotoalbum)

OSTALI REZULTATI PROJEKTA SU U IZRADI . . .


 

Ključne riječi:

Skip to content